Specijalni program - NOVO :


Montessori village
Orašac

Zašto Montesori kamp?

Montesori metoda je dobila ime po Mariji Montesori, lekaru i pedagogu, koja je ceo život posvetila istraživanju značaja ranog razvoja u formiranju čoveka. Sama metoda je vodeća u svetu u obrazovanju i razvoju dece, a primenjuje se u velikom broju dečijih ustanova širom sveta.

Ova metoda podstiče razvoj inteligencije, kreativnosti, pažnje, koncentracije i mnoge druge.

Montesori metoda ima bitnu ulogu u radu sa decom u našim programima, pa se tako u nekim našim kampovima ova metoda indirektno provlači kroz sportsko-rekreativne i edukativne sadržaje.

Vaspitači, u pratnji dece na našim kampovima stiču Sertifikat Montesori, i značajno iskustvo za dalji rad.

Gde se održava kamp?

 

Vila Aleksandar se nalazi u Orašcu , istorijskom mestu, na 60 km od Beograda i u srcu Šumadije, na 3h vožnje i od severa i juga zemlje.

Smeštena u bezbednom okruženju , na 4ha ograđenog imanja, daleko od saobraćajnica.

U sklopu imanja nalaze se :

  • Sportski tereni
  • Otvoreni bazeni 
  • Adrenalin park
  • Smeštajni objekat kategorije *** sa udobnim sobama
  • Učionice i prostor za zabavu sa audio video opremom
  • Etno vajat 
 
Grupe dece koje borave u našem objektu su bezbedne jer je boravak zatvorenog tipa i nema individualnih gostiju.  U našoj okolini je mnogo istorijskih sadržaja poput : Marićevića jaruge, mesta I srpskog ustanka, Pećine Risovače, Zadužbinskog kompleksa na Oplencu.

Aktivnosti na kampu

07:30 ustajanje, spremanje kreveta, higijena
08.00 jutarnja gimnastika
08.30 Doručak
09.00 Montesori radionice

11:30 Predah 
13.00 Ručak
13.30 Popodnevni odmor 
15.00 popodnevne Montesori aktivnosti
16.00 Užina
16.30 Montesori radionice
18.00 Predah grupe i spremanje za večernji program
19.00h večera
20:00 ”zatvaranje dana” i večernje aktivnosti – Zabavni programi za decu

 

Poznato je da Montesori metode u radu sa decom, a posebno u ovom uzrastu imaju jako povoljne preduslove za podsticaj i razvoj intelektualnih sposobnosti.

U ovom kampu Montesori metode imaju apsolutni primat pa je čitav program i boravak konstruisan po tim principima. Neke od aktivnosti koje će se primenjivati u ovom kampu su:

Životinje od “darova prirode”, Životinje od testa, Nacrtaj svoje životinje– otisci prstiju, dlanova, stopala, Delovi tela životinja, Matematika sa Montesori materijalima, Crtamo i bojimo matematiku, Napravi svoju matematičku igračku, Razvojne igre sa brojevima, Montesori matematičke priče: “Priča o nezadovoljnom trouglu”, “Priča o brojevima’’,    Napravi svoju knjigu sa pričom: “Čaroban kvadrat’’

*Svi vaspitači koji budu učestvovali u ovom kampu nakon uspešnog završetka smene dobiće diplomu od Montesori Društva Srbije.

Pored standardnih Montesori metoda tu su i Igre razvrstavanja, crtanje i bojenje, slagalice, čitanje enciklopedija, igre samoposluživanja, obilazak domaćih životinja u seoskom domaćinstvu i mnoge druge aktivnosti koje će na Vaše dete ostaviti najlepše uspomene, ali i imati bitnu razvojnu ulogu.

Takođe, naši kamperi će imati i sportske igre sa rekreatorom, jutarnju gimnastiku, kao i večernji zabavni program. 

Tema dana: ŽIVOTINJSKO CARSTVO OKO NAS

Ponuđene aktivnosti:

Od darova prirode se prave životinje: deca sami sakupljaju “darove prirode” od kojih se prave životinje. Razvija se odnos prema prirodi, kada dete uči da se priroda čuva. Skupljamo samo ono što je već priroda “pustila” (ne kidamo lišće, plodove, skupljamo sve isključivo sa zemlje…).

Prilikom osmišljavanja produkta kod deteta se  razvije mašta, kreativnost, divergentno mišljenje. Tokom same izrade razvija se fina motorika, spretnost ruke, strpljenje, istrajnost, samostalnost u izvršavanju zadataka. 

Pecanje: posmatranje životinja koja žive u vodi. Nakon posmatranja crtamo ribice, pravimo naše “jezero” i štap za pecanje, pa i pecamo. Razvija se preciznost, koordinacija oči-ruke, kontrola pokreta. 

Opcrtavanje metalnih šablona – završi životinju. Metalni šabloni su klasični Montesori materijal sa funkcijom pripreme za početno pisanje. Pomaže razvijanje voljnog vođenja pokreta – što je preduslov za početno pisanje. Pored razvoja ruke, razvija se mašta, kreativnost, divergentno mišljenje.

Pravimo životinje od testa. Jača se šaka ,jačaju se mišići prstiju. Razvija se mašta, kreativnost. Svesno se uočavaju karakteristike određenih životinja. 

Pravimo životinje – otisak dlanova, stopala, prstiju. Aktivnost uključuje rad sa vodom. Zahteva samokontrolu, urednost. Dete shvata poruku da svako njegovo ponašanje ima svoju posledicu.

Zadaci na principu zadataka iz radnih listova – služe za produbljivanje, usvajanje informacija stečenim kroz neposredno iskustvo i doživljaj o životinjama. Npr.: ko gde stanuje, ko šta jede, ko je čije mladunče, itd.

Rad sa trodelnim karticama sa temom –  Delovi tela životinja. Ovde dete ima priliku da barata sa trodelnim karticama, definicijskim karticama, slagalicama, tj., sa klasičnim Montesori materijalima – tačnije da usvaja nazive delove tela životinja pomoću Montesori materijala, na principima Montesori načina učenja.

Čitanje, razgledanje enciklopedije o životinjama – dete uči da se služi enciklopedijama, da koristi knjige kao sredstvo za učenje. Ujedno i proširuje svoja saznanja.

Tema dana: BILJNI SVET OKO NAS

Ponuđene aktivnosti:

Pravimo obeleživač za knjigu

Od sakupljenih “darova prirode” pravimo obeleživač za čitanje knjige. Dete uči da razmišlja na ekološki način, kako da napravi upotrebni predmet od postojećih stvari koje nam priroda nudi.

Pri tom se razvija mašta, kreativnost, divergentno mišljenje, spretnost, rad ruke. Dolazi do izražaja i estetska vrednost stvari.

Moja porodica – kroz biljke i crtanje. Dete predstavlja članove svoje porodice kroz eksperimentalnu tehniku, koristeći “darove prirode” što zahteva nesvakidašnje viđenje, moć predstavljanja na jedan samo sebi svojstven način.

Eksperiment: otvaranje latice cveta. Eksperimenti su jedan od Montesori načina učenja, kroz sopstveno iskustvo, aktivno učešće kroz koje dete shvata da u prirodi postoji ustaljen red, redosled, vremenski sled događaja. Dete razume da su pojave povezane i tako uči da uviđa, shvata i razume uzročne posledične veze događaja i pojava. Dete uči putem razmišljanja i razumevanjem.

Moja biljka/cvet od testa. Predstavljamo biljku/cvet od testa. Jača se šaka, jačaju se mišići prstiju. Razvija se mašta, kreativnost. Svesno se uočavaju delove, izgled biljke/cveta.

Pravimo biljke/cvet kroz otisak prstiju, dlanova, stopala. Aktivnost uključuje rad sa vodom. Zahteva samokontrolu, urednost. Dete shvata poruku da svako njegovo ponašanje ima svoju posledicu. 

Otisci prirode. “Darove prirode” bojimo i pravimo otiske na papir. Dete se podstiče da otisci predstavljaju “nešto” – realne stvari, predmete, pojmove.

Aktivnost prati razgovor: na šta te podseća? Podstiče se razvoj govornog izražavanja. Uče se termini pojmova iz prirode.

Zadaci na principu zadataka iz radnih listova – služe za produbljivanje, usvajanje informacija stečenim kroz neposredno iskustvo i doživljaj o biljkama. 

Moja biljka sa kampa. Svako dete zasadi svoju biljku sa kampa koju neguje svaki dan. Nosi kući za uspomenu. Razvija se odgovornost, radne navike, briga o drugima.

Rad sa trodelnim karticama sa temom –  Delovi cveta/cvetne biljke. Ovde dete ima priliku da barata sa trodelnim karticama, definicijskim karticama, slagalicama, tj., sa klasičnim Montesori materijalima – tačnije da usvaja nazive delove cveta/cvetne biljke pomoću Montesori materijala, na principima Montesori načina učenja.

Čitanje, razgledanje enciklopedije o biljkama – dete uči da se služi enciklopedijama, da koristi knjige kao sredstvo za učenje. Ujedno i proširuje svoja saznanja o biljnom svetu, o prirodi.

 

Tema dana: MATEMATIKA U PRIRODI

Ponuđene aktivnosti:

Rad sa Montesori materijalima. U kampu će se obezbediti rad sa klasičnim Montesori materijalima iz oblasti matematike: aritmetički štapovi (veliki, mali), šmirgla brojevi, vretena, brojevi za opcrtavanje, Seganova tabla 1. i 2., igra banke, matematički štapići, osnovi materijali za matematičke operacije (sabiranje, množenje, oduzimanje, deljenje), itd. Naglasak rada sa materijalima je na formiranju pojma količine i shvatanje strukture brojeva – to su sposobnosti koji su preduslov za savladavanje matematičkih operacija.

Izrada Montesori materijala iz oblasti matematike. Dete ima priliku da uz instrukcije I indirektnu pomoć Montesori edukatora osmisli i izradi matematičku didaktičku igračku I to samo od “darova prirode” i kancelarijskih materijala. Na taj način razvijaju se sposobnosti samostalnog učenja, učenje razumevanjem. Daje se detetu “ideja” kako sebi da napravi sredstvo koje će biti pomoć u učenju.

Zadaci na principu zadataka iz radnih listova – služe za razvijanje sposobnosti samostalnog uočavanja i tumačenja zadataka, samostalnog rešavanja zadataka sa razumevanjem. 

Razvojne igre sa brojevima. Timske, saradničke igre za razvijanje matematičkih sposobnosti kao što su: prebrojavanje, linarno brojanje, pisanje brojeva na inovativne načine, igre povezivanja količine sa količinom i povezivanja količine i simbola.

Priča o čarobnom kvadratu. Dete izrađuje svoju knjigu o kvadratu, koristeći origami tehniku, upoznajući predmete svakodnevnog života kroz geometrijske oblike.

Tema dana: OKO MENE PRIRODA

Ponuđene aktivnosti:

Inventivnim tehnikama, koristeći pretežno “darove prirode” koje je dete samo pronalazilo i sakupljalo izrađuju se: 

– Lični kovčežić, u koje će dete poneti sve svoje radove sa kampa.

– Uspomena za tajnog prijatelja.

Drugog dana boravka u kampu, svako dete “izvlači” svog tajnog prijatelja, prema kome za vreme boravka u kampu trudi se da bude pažljiv, da mu pomaže, da se ophodi prema njemu prijateljski, da mu se obrati sa lepim rečima, pažljivim gestovima i sl.

 

Po završetku kampa, deca predaju svoje samostalno izrađene poklone svojim tajnim prijateljima, kao uspomenu sa kampa.

 

Ovaj način druženja stvara lepe uspomene, pojačava samopoštovanje.

 

Čekamo Vas !

Sportski tereni

Posedujemo sportske terene na mali fudbal, rukomet, teniski teren, dva košarkaška terena i tri odbojkaška terena. Svi tereni su montažni a podloga je tartan. Sportski tereni su ograđeni i imaju reflektore za večernje treninge. Na raspolaganju su isključivo grupama koje borave u objektu.

  •  

Smeštaj u vili

Sobe u Vili su po strukturi 1/2, 1/3 i 1/4 kreveta. Sve sobe su klimatizovane, sa televizorima a  kupatilima su tuš kabine. O higijeni u objektu brinemo sa posebnom pažnjom a naši svi gosti, uključujući u najmlađe, to prepoznaju.
 
Za večernje programe ili dnevna druženja grupama je na raspolaganju sala audio i video opremom. U tom prostoru  organizujemo i edukativne programe i radionice po kojima nas prepoznaju.

Sa nama radi ekipa vrhunskih rekreatora a programi su koncipirani tako da deca imaju ispunjeno vreme uz kvalitetne sadržaje koji su i obrazovni i zabavni.
 

Lekar je u objektu prisutan 24h a obezbedili smo i mini ordinaciju opremljenu osnovnim lekovima i priborom za prvu pomoć.

Adrenalin park

Adrenalin park ” Loreanina avantura ” nalazi se u sklopu imanja i sastoji se od 10 zanimljivih prepreka bezbedne visine od 1m. 

Play Video


Upit za ponudu