MONTESORI KAMP

U saradnji sa Montesori društvom Srbije 

Montesori metoda je dobila ime po Mariji Montesori, lekaru i pedagogu, koja je ceo život posvetila istraživanju značaja ranog razvoja u formiranju čoveka. Sama metoda je vodeća u svetu u obrazovanju i razvoju dece, a primenjuje se u velikom broju dečijih ustanova širom sveta.

U ovom kampu Montesori metode imaju apsolutni primat pa je čitav program i boravak konstruisan po tim principima. Neke od aktivnosti koje će se primenjivati u ovom kampu su:

Životinje od “darova prirode”, Životinje od testa, Nacrtaj svoje životinje– otisci prstiju, dlanova, stopala, Delovi tela životinja, Matematika sa Montesori materijalima, Crtamo i bojimo matematiku, Napravi svoju matematičku igračku, Razvojne igre sa brojevima, Montesori matematičke priče: “Priča o nezadovoljnom trouglu”, “Priča o brojevima’’,    Napravi svoju knjigu sa pričom: “Čaroban kvadrat’’

Vaspitači, u pratnji dece na našim kampovima stiču Sertifikat Montesori, i značajno iskustvo za dalji rad.

City child on holiday in the village. Little boy feeding goat with an apple. Kid having fun in farm
Kids being kids with no fear of animals pet the farm creatures on the head with hands.
Little kid sitting on the grass. Summer. The concept of travel,
kid is painting at home

ŽIVOTINJSKO CARSTVO
OKO NAS

Od darova prirode se prave životinje: deca sami sakupljaju “darove prirode” od kojih se prave životinje. Razvija se odnos prema prirodi, kada dete uči da se priroda čuva. Skupljamo samo ono što je već priroda “pustila” (ne kidamo lišće, plodove, skupljamo sve isključivo sa zemlje…).

Prilikom osmišljavanja produkta kod deteta se  razvije mašta, kreativnost, divergentno mišljenje. Tokom same izrade razvija se fina motorika, spretnost ruke, strpljenje, istrajnost, samostalnost u izvršavanju zadataka. 

Pecanje: posmatranje životinja koja žive u vodi. Nakon posmatranja crtamo ribice, pravimo naše “jezero” i štap za pecanje, pa i pecamo. Razvija se preciznost, koordinacija oči-ruke, kontrola pokreta. 

Opcrtavanje metalnih šablona – završi životinju. Metalni šabloni su klasični Montesori materijal sa funkcijom pripreme za početno pisanje. Pomaže razvijanje voljnog vođenja pokreta – što je preduslov za početno pisanje. Pored razvoja ruke, razvija se mašta, kreativnost, divergentno mišljenje.

Pravimo životinje od testa. Jača se šaka ,jačaju se mišići prstiju. Razvija se mašta, kreativnost. Svesno se uočavaju karakteristike određenih životinja. 

Pravimo životinje – otisak dlanova, stopala, prstiju. Aktivnost uključuje rad sa vodom. Zahteva samokontrolu, urednost. Dete shvata poruku da svako njegovo ponašanje ima svoju posledicu.

Zadaci na principu zadataka iz radnih listova – služe za produbljivanje, usvajanje informacija stečenim kroz neposredno iskustvo i doživljaj o životinjama. Npr.: ko gde stanuje, ko šta jede, ko je čije mladunče, itd.

Rad sa trodelnim karticama sa temom –  Delovi tela životinja. Ovde dete ima priliku da barata sa trodelnim karticama, definicijskim karticama, slagalicama, tj., sa klasičnim Montesori materijalima – tačnije da usvaja nazive delove tela životinja pomoću Montesori materijala, na principima Montesori načina učenja.

Čitanje, razgledanje enciklopedije o životinjama – dete uči da se služi enciklopedijama, da koristi knjige kao sredstvo za učenje. Ujedno i proširuje svoja saznanja.

BILJNI SVET
OKO NAS

Pravimo obeleživač za knjigu

Od sakupljenih “darova prirode” pravimo obeleživač za čitanje knjige. Dete uči da razmišlja na ekološki način, kako da napravi upotrebni predmet od postojećih stvari koje nam priroda nudi.

Pri tom se razvija mašta, kreativnost, divergentno mišljenje, spretnost, rad ruke. Dolazi do izražaja i estetska vrednost stvari.

Moja porodica – kroz biljke i crtanje. Dete predstavlja članove svoje porodice kroz eksperimentalnu tehniku, koristeći “darove prirode” što zahteva nesvakidašnje viđenje, moć predstavljanja na jedan samo sebi svojstven način.

Eksperiment: otvaranje latice cveta. Eksperimenti su jedan od Montesori načina učenja, kroz sopstveno iskustvo, aktivno učešće kroz koje dete shvata da u prirodi postoji ustaljen red, redosled, vremenski sled događaja. Dete razume da su pojave povezane i tako uči da uviđa, shvata i razume uzročne posledične veze događaja i pojava. Dete uči putem razmišljanja i razumevanjem.

Moja biljka/cvet od testa. Predstavljamo biljku/cvet od testa. Jača se šaka, jačaju se mišići prstiju. Razvija se mašta, kreativnost. Svesno se uočavaju delove, izgled biljke/cveta.

Pravimo biljke/cvet kroz otisak prstiju, dlanova, stopala. Aktivnost uključuje rad sa vodom. Zahteva samokontrolu, urednost. Dete shvata poruku da svako njegovo ponašanje ima svoju posledicu. 

Otisci prirode. “Darove prirode” bojimo i pravimo otiske na papir. Dete se podstiče da otisci predstavljaju “nešto” – realne stvari, predmete, pojmove.

Aktivnost prati razgovor: na šta te podseća? Podstiče se razvoj govornog izražavanja. Uče se termini pojmova iz prirode.

Zadaci na principu zadataka iz radnih listova – služe za produbljivanje, usvajanje informacija stečenim kroz neposredno iskustvo i doživljaj o biljkama. 

Moja biljka sa kampa. Svako dete zasadi svoju biljku sa kampa koju neguje svaki dan. Nosi kući za uspomenu. Razvija se odgovornost, radne navike, briga o drugima.

Rad sa trodelnim karticama sa temom –  Delovi cveta/cvetne biljke. Ovde dete ima priliku da barata sa trodelnim karticama, definicijskim karticama, slagalicama, tj., sa klasičnim Montesori materijalima – tačnije da usvaja nazive delove cveta/cvetne biljke pomoću Montesori materijala, na principima Montesori načina učenja.

Čitanje, razgledanje enciklopedije o biljkama – dete uči da se služi enciklopedijama, da koristi knjige kao sredstvo za učenje. Ujedno i proširuje svoja saznanja o biljnom svetu, o prirodi.

 

A bouquet of clover flowers in the hands of a child.
Child exploring nature
Bare feet of small child standing barefoot outdoors in nature, grounding concept
With map. Kids strolling in the forest with travel equipment
Nature education. Fun kids activity outdoors
Simple child math calculation

MATEMATIKA U PRIRODI

Rad sa Montesori materijalima. U kampu će se obezbediti rad sa klasičnim Montesori materijalima iz oblasti matematike: aritmetički štapovi (veliki, mali), šmirgla brojevi, vretena, brojevi za opcrtavanje, Seganova tabla 1. i 2., igra banke, matematički štapići, osnovi materijali za matematičke operacije (sabiranje, množenje, oduzimanje, deljenje), itd. Naglasak rada sa materijalima je na formiranju pojma količine i shvatanje strukture brojeva – to su sposobnosti koji su preduslov za savladavanje matematičkih operacija.

Izrada Montesori materijala iz oblasti matematike. Dete ima priliku da uz instrukcije I indirektnu pomoć Montesori edukatora osmisli i izradi matematičku didaktičku igračku I to samo od “darova prirode” i kancelarijskih materijala. Na taj način razvijaju se sposobnosti samostalnog učenja, učenje razumevanjem. Daje se detetu “ideja” kako sebi da napravi sredstvo koje će biti pomoć u učenju.

Zadaci na principu zadataka iz radnih listova – služe za razvijanje sposobnosti samostalnog uočavanja i tumačenja zadataka, samostalnog rešavanja zadataka sa razumevanjem. 

Razvojne igre sa brojevima. Timske, saradničke igre za razvijanje matematičkih sposobnosti kao što su: prebrojavanje, linarno brojanje, pisanje brojeva na inovativne načine, igre povezivanja količine sa količinom i povezivanja količine i simbola.

Priča o čarobnom kvadratu. Dete izrađuje svoju knjigu o kvadratu, koristeći origami tehniku, upoznajući predmete svakodnevnog života kroz geometrijske oblike.

OKO MENE PRIRODA

Inventivnim tehnikama, koristeći pretežno “darove prirode” koje je dete samo pronalazilo i sakupljalo izrađuju se: 

– Lični kovčežić, u koje će dete poneti sve svoje radove sa kampa.

– Uspomena za tajnog prijatelja.

Drugog dana boravka u kampu, svako dete “izvlači” svog tajnog prijatelja, prema kome za vreme boravka u kampu trudi se da bude pažljiv, da mu pomaže, da se ophodi prema njemu prijateljski, da mu se obrati sa lepim rečima, pažljivim gestovima i sl.

 

Po završetku kampa, deca predaju svoje samostalno izrađene poklone svojim tajnim prijateljima, kao uspomenu sa kampa.

 

Ovaj način druženja stvara lepe uspomene, pojačava samopoštovanje.

A child in a field of sunflowers. Ukraine. Selective focus.
Vaša pitanja - naši odgovori

Korisne informacije za Montesori kamp

Sav materijal koji se koristi za Montesori radionice : pribor za crtanje, sekcanje, lepljenje,,

Priča o detetu, koja sadrži:

kada je dete rođeno, šta se sve izdešavalo lepo, značajno, interesantno…za svaku godinu detetovog života. O svemu tome, ono što je u priči, dete donosi nekoliko fotografija, predmete, stvari…

Opisi koji prikazuju, predstavljaju nešto značajno, posebno lepo, interesantno…za dete od njegovog rođenja do sada. Za svaku godinu života poslati po nekoliko slika, predmeta, stvari…ili bilo šta po želji.

Od 2 – 5 predmeta/stvari za svaku godinu života, za svako dete.

Kroz predstavljanje ovih stvari, prepričavaju se bitni, lepi, interesantni… događaji u toku detetovog života, na način: šta se dešavalo detetu u toku 1. Godine života, u toku 2. Godine života i tako do današnjeg dana..

Vaspitači da ponesu nekoliko kutija u kojima će poneti kući dečje radove.

Pored standardnih Montesori metoda tu su i Igre razvrstavanja, crtanje i bojenje, slagalice, čitanje enciklopedija, igre samoposluživanja, obilazak domaćih životinja u seoskom domaćinstvu i mnoge druge aktivnosti koje će na Vaše dete ostaviti najlepše uspomene, ali i imati bitnu razvojnu ulogu.

Takođe, naši kamperi će imati i sportske igre sa rekreatorom, jutarnju gimnastiku, kao i večernji zabavni program. 

07:30 ustajanje, spremanje kreveta, higijena
08.00 jutarnja gimnastika
08.30 Doručak
09.00 Montesori radionice

11:30 Predah 
13.00 Ručak
13.30 Popodnevni odmor 
15.00 popodnevne Montesori aktivnosti
16.00 Užina
16.30 Montesori radionice
18.00 Predah grupe i spremanje za večernji program
19.00h večera
20:00 ”zatvaranje dana” i večernje aktivnosti – Zabavni programi za decu

 

Kamp realizujemo u svim našim objektima. Grupa koja želi Montesori kamp, dovoljno je da odabere neki od naših objekata, predoči nam u kom periodu bi voleli da borave na kampu i sve ostale je naša organizacija i briga.

Kompleks Vila Aleksandar

Kompleks Aleksandar
ORAŠAC

u srcu Šumadije, u istorijskom Orašcu nalazi se turistički kompleks Vile Aleksandar koji se nalazi na 1500 metara od mesta I srpskog ustanka

hotel park ivanjica

Hotel Park
IVANJICA

Kako je Nušić pisao ” Viđeni ste za Ivanjicu” jer nekada je Ivanjica bila kraj sveta a danas je vazdušna banja, sa prelepom prirodom i ide se sa zadovoljstvom.


Budimlija Vile

Budimlija Resort
GUČEVO

Budimlija, prelepi zaosek u podnožju planine Gučevo, poznat po prelepoj, netaknutoj prirodi.hotel oplenac

Hotel Oplenac
TOPOLA

…srce Šumadije, u istorijska Topola, Oplenac varošica koja odiše istorijom i koja je najposećenija destinacija osnovnih škola.


ZLATIBOR

Sunčani Breg
ZLATIBOR

Zlatibor, odmaralište Sunčani breg koje ima decenijama dugu tradiciji u dečijem turizmu i koji je svaki učitelj bar jednom u svojoj karijeri posetio.

srebrna lisica kopaonik

Srebrna Lisica
KOPAONIK

..nacionalni park Kopaonik, Sunčani vrhovi, u hotel Srebrna Lisica koji je deceniju domaćin grupama dece.


Korisne informacije

Organizacija i vođenje grupa dece je zahtevan i jako odgovoran posao, naš posao je pored organizacije putovanja da odgovorimo i na sva Vaša pitanja, kako bismo Vam pomogli da se što kvalitetnije spremite za putovanja.

U skoro svim objektima grupe dece su same i nema mešanja sa individualnim gostima. U hotelima poput htl Park ili htl Oplenac može se desiti da borave i individualni gosti što je retko, jer uglavnom mi punimo gotovo ceo kapacitet, ali tada se odvajaju na druge etaže. 

Osnovna škola ili predškolska ustanova su u obavezi da pozovu saobraćajnu policiju na pregled autobusa. To mogu uraditi putem email-a, nije neophodno da nose zahtev lično.

U praksi se pokazalo kao najbolje da deca do dolasku počnu užinom oko 15h što najčešće bude topla čorba ili kifle sa sirom, jer prvog dana deca kreću sa sendvičima od kuće i od momenta kad stignu do užine nisu gladna. Poslednjeg dana su smene uvek oko podne, pa toga dana deca imaju i doručak i ručak kako ne bi gladni išli na put nazad. Ručak obično bude oko 12h jer autobusi kreću oko 13h dok malo odmore posle ručka.

Na zahtev škole ili predškolske ovo se može promeniti u dogovoru sa nama.

Naravno. Uvek obaveštavamo grupe da ukoliko postoji poseban režim ishrane da nam se dostavi takva informacija.

Sve češće je dece koji su vegetarijanci, sa veganskom ishranom, ili imaju hronične bolesti, ili iz nekog razloga ne jedu nešto što je u planu ishrane.

Tada komuniciramo sa objektom kako bi se ishrana prilagodila. Važno je napomenuti da objekti uglavnom imaju domaću hranu i standardne namirnice, pa stoga nisu u mogućnosti da odgovore na jako specifične zahteve , pa ukoliko postoji retka vrsta namirnica, to obično roditelji spakuju a kuhinja u svakom objektu namirnice spremi u skladu sa uputstvima.

Lekar je prisutan 24h u objektu sa svakom grupom dece. Opremljen je uvek osnovnim lekovima.

Takođe ima pribor za prvu pomoć da može da odreaguje odmah na povredu ili simptom bolesti. Ukoliko postoji potreba da se dete povede u Dom zdravlja ili bolnicu svaki objekat ima automobil na raspolaganju i tada se dete uz prisustvo učitelja ili vaspitača kao i lekara vozi do najbližeg Doma zdravlja ili bolnice.

Naša praksa je da 5 do7 dana pred put dajemo detaljan plan putovanja. U njemu se nalazi sledeće :

– podaci o prevozniku ( naziv, adresa, matični broj, broj mesta u autobusu) , sve potrebno za najavu pregleda saobraćajnoj policiji

– dostavlja se plan ishrane kao i shema smeštaja

– navodi se da li je voda u objektu za piće, koji su termini korišćenja bazena, preporuke šta poneti, i sve potrebo od informacija

-navodi se i vreme postavljanja autobusa sa tačnom adresom kao i informacije vezane za prvu i poslednju uslugu, kada se ulazi u sobe prvog dana i napuštaju sobe poslednjeg dana i vreme povratka grupe

Sa našim grupama rade rekreatori zaduženi za program aktivnosti podeljen na jutarnji, popodnevni i večernji. Praksa je da sam grupom do 50 dece radi jedan rekreator, izuzetak je kada su u pitanju različite škole ili vrtići onda može ići do 20 dece jedan rekreator.

Sedam do 10 dana pred put šaljemo svim našim školama i predškolskim ustanovama Plan puta koji sadrži sve potrebne informacije za roditeljske sastanke. Dajemo primer šta sve od informacija sadrži plan puta :

 

 • Podaci o prevozniku sa matičnim brojem
 • Podaci o autobusu ( broj mesta)
 • Vreme i mesto postavljanja autobusa
 • Obaveštenje za saobraćajnu policiju
 • Vreme i mesto pregleda i polaska autobusa
 • Planirano vreme dolaska u objekat
 • Prva usluga
 • Jelovnik za sve vreme boravka
 • Vreme ulaska u sobe i shema smeštaja sa brojevima soba
 • Vreme napuštanja soba poslednjeg dana
 • Podatke o planu aktivnosti koji rade rekreatori
 • Podatke o rekreatorima
 • Podatke o lekaru, lekovima i opremljenosti
 • Informacije o smeštajnom objektu (  da li je voda za piće, da li su obezbeđeni peškiri, šta je potrebno spakovati, vreme obroka… )
 • Vreme povratka grupe
 • Zahtevamo dopis o alergijama, specijalnom režimu ishrane i slično kako bismo prilagodili jelovnik deci sa posebnim potrebama
 • Itd…

Jednom rečju sve potrebno od informacija i nama kao Organizatoru, i prevoznicima i objektu i naravno putnicima, roditeljima.

Najbolje vreme za rezervaciju je od minimum 3 meseca pred put a idealno do 6 meseci. Zašto? termini posebno s proleća se jako brzo popunjavaju i često smo u prilici da moramo odbiti upit jer nema mesta a drugi još bitniji razlog su mesečne rate. Ako rezervišete Vaš termin s jeseni za proleće to Vam daje mogućnost plaćanja na bar 6 mesečnih rata što roditeljima mnogo olakšava.

Naša praksa je da radimo sa prevoznicima koji imaju kvalitetan i velik vozni park a koji imaju praksu da voze školsku decu.

Velik vozni park nam omogućava da ukoliko se desi nešto nepredviđeno sa vozilom prevoznik može i ima da pošalje drugo vozilo na lokaciju a kvalitetan prevoz nam garantuje bezbednost na putu.

U Beogradu najviše sarađujemo sa LUI travel firmom, Fudexom, u Novom Sadu sa Feniks Giz prevoznikom, Mat Trade Zrenjanin itd..

Korišćenje bazena u svim objektima koji ih imaju je uvek uključeno u program tj uvek na raspolaganju grupi. Organizovano je tako da je u posebnim terminima najčešće 60 min dnevno, nekada i 2x 60 min kada su grupe dece same. 

Bazeni su uglavnom rekreativne dubine i obavezno je da deca idu u pratnji svojih učitelja ili vaspitača i naših rekreatora radi potpune bezbednosti.

Otvoreni bazeni su sezonski, i zavisno od objekta počinju sa radom oko polovine juna.

Vila Aleksandar Orašac ima praksu da otvara bazene oko 10 juna, Budimlija Resort oko 20 juna.

Ostali objekti imaju zatvorene bazene koji su u funkciji tokom cele godine.

Plan ishrane možete dobiti i uz samu ponudu ukoliko želite a uz plan puta 7-10 dana pred put je on obavezan i sastavni deo pripreme za put.

Postoji mogućnost da se za celu grupu promeni neki od obroka ali je neophodno da se sve usaglasi pre odlaska grupe. Na licu mesta korekcije nisu moguće jer svi hoteli prave plan trebovanja ishrane prema jelovniku koji je usaglašen.

Naravno. O ovome se uvek vodi računa. Kada su školska deca u pitanju učitelji su na istoj etaži a za pred školce se uvek radi smeštaj tako da vaspitači dele sobu sa decom koju povedu.

Ni jedan objekat ne daje popust na decu blizance ili decu iz iste porodice. To se uvek kalkuliše kao trošak čitave grupe i na osnovu toga koliko ima dece formira se konačna cena. S tim u vezi mi programe koji podrazumevaju popuste radimo ukoliko postoji jasan zahtev škole ili vrtića za tim. 

Dakle, ukoliko Vam je potreban popust i on je praksa kod Vas molim da zatražite takvu ponudu.

Kada su škole u pitanju jedan učitelj vodi svu prijavljenu decu iz svog odeljenja. Kod vrtićke dece, pošto se sobe dele i vaspitač spava zajedno sa decom praksa je da gratis ide na 7 plative dece. Svaki gratis ispod ovoga podiže cenu aranžmana.

Sarađujemo sa Udruženjem animatora Šunjalice iz Valjeva, Activity centrom iz Beograda, O2 udruženjem rekreatora, tako da možemo pokriti sve potrebe grupa koje imamo.

Imamo dugodišnje lepo iskustvo sa ovim udruženjima a rekreatori su uglavnom prof fizičke kulture sa iskustvomu radu sa decom na rekreativnim nastavama.

Na žalost ne. Velike su potrebe za lekarima na ovim  putovanjima i ne postoji dovoljan broj lekara pedijatara koji putuju na ovakve programe. Lekari su od Opšte prakse do specijalista, ili su mladi lekari, ili ljudi koji rade u zdravstvenim centrima a svoje slobodno vreme koriste na ovim putovanjima ili su lekari u penziji. Kako god vrlo savesno rade svoj posao.

U sobe se prvog dana ulazi od 12h do 14h zavisno od objekta i udaljenosti gde se on nalazi, a poslednjeg dana je napuštanje soba u 8h kako bi se spremile na vreme za sledeću smenu. 

Za to vreme rekreatori rade svoj program sa decom a postoje posebne prostorije gde se stvari ostavljaju do dolaska autobusa.

Vrlo retko, a gotovo nikada. Različiti uzrasti nisu za mešanje zbog programa rada koji je drugačiji za vrtiće a drugačiji za osnovce. Kada se i desi da se grupe sreću u nekim objektima, to su obično veliki objekti gde je moguće da budu odvojeni i u smeštaju i na dnevnim i večernjim aktivnostima.

Niste u obavezi da ih dostavljate objektu, niti lekaru koji je sa vama, ali je poželjno ih ponesete popunjene sa sobom, kako bi imali sve potrebne informacije o zdravstvenom stanju svakog deteta.

Pregled saobraćajnoj policiji u Beogradu ne mora više da se predaje lično na šalteru u Ljermontovoj ulici. 

Dovoljno je uputiti email sa popunjenim obrascem i overen pečatom ustanove i policija će potvrditi prijem.

Naš plan puta uvek sadrži sve potrebne informacije za najavu policiji : Vreme i mesto postavljanja, Podatke o prevozniku ( adresa, PIB, Matični broj, broj mesta u vozilu), Podatke o agenciji organizatoru takođe. Vreme i mesto povratka.

U narednom delu možete videti primer kako popuniti zahtev a takođe smo i ostavili mogućnost da obrazac preuzmete.

Klikom na dugme ispod možete skinuti Obrazac zahteva za pregled autobusa za Organizovane polaske dece .

Zahtev za Beograd možete uputiti emailom, nakon čega že saobraćajna policija potvrditi prijem.

Email za najavu polaska je : usppubgd@mup.gov.rs

Naši partneri

Na Google recenzijama smo 5,00 nekakoili kako bi školarci rekli ” skroz smo odlični”. Naša misija jesu zadovoljni saradnici i naši najmlađi gosti a najveći uspeh je kada nam se grupe vraćaju i kada nakon dugo godina saradnja preraste u prijateljstvo sa potpunim poverenjem.

Takođe odlične ocene od naših saradnika iz hotela sa kojima sarađujemo i turističkih agencija takođe su nam pokazatelj da radimo dobar posao.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim našim saradnicima, divnim ljudima koji su veliki deo naše firme i naše kuće, na  sjajnim godinama saradnje koje su za nam a i pred nama.

Hvala Vam ! 

Tim A&L tours doo Orašac