English kids camp
Orašac

English kids camp i učenje kroz igru

Najlakše je i najlepše učiti kroz igru i zabavu, i u društvu. Kada dete sa putovanja donese nova znanja, a ujedno se igra, druži i zabavi, onda je to dragoceno provedeno vreme.

U našoj ponudi je sve veći broj edukativnih kampova za decu vrtićkog uzrasta, a English kids camp je jedan od novih .

U saradnji sa Kids Learning System edukativnim centrom napravili smo novi program za isključivo vrtićke grupe dece. 

Na radionicama koje se održavaju dva puta dnevno u trajanju od 30 minuta, fokus je na aktivnom slušanju engleskog jezika, a za cilj ove radionice prvenstveno imaju sticanje veštine konverzacije na stranom jeziku.

Teme koje se obrađuju jesu teme koje imaju široku primenu u životu, a rezultat završenog kursa bi bio da deca mogu da uspostave jednostavniju konverzaciju, odnosno sporazumevanje u opštim životnim okolnostima kao što su upoznavanje, predstavljanje sebe i članova porodice, odlazak na odmor, odlazak  u prodavnicu, restoran, zatim praćenje jednostavnijeg animiranog filma na engleskom jeziku itd.

Kids Learning System predavači, koji realizuju program, su profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i već dugi niz godina uspešno sprovode obraćajući se deci isključivo na engleskom jeziku, što doprinosi bržem i neposrednijem usvajanju jezika.

Gde se održava kamp?

 

Vila Aleksandar se nalazi u Orašcu , istorijskom mestu, na 60 km od Beograda i u srcu Šumadije, na 3h vožnje i od severa i juga zemlje.

Smeštena u bezbednom okruženju , na 4ha ograđenog imanja, daleko od saobraćajnica.

U sklopu imanja nalaze se :

  • Sportski tereni
  • Otvoreni bazeni 
  • Adrenalin park
  • Smeštajni objekat kategorije *** sa udobnim sobama
  • Učionice i prostor za zabavu sa audio video opremom
  • Etno vajat 
 
Grupe dece koje borave u našem objektu su bezbedne jer je boravak zatvorenog tipa i nema individualnih gostiju.  U našoj okolini je mnogo istorijskih sadržaja poput : Marićevića jaruge, mesta I srpskog ustanka, Pećine Risovače, Zadužbinskog kompleksa na Oplencu.

Aktivnosti na kampu

PRVI DAN

FOOD AND DRINKS: pancake, sandwich, pizza, fries, hamburger, spaghetti, cake, yoghurt, cookies, ice cream, bread, chocolate, vegetables, fruits, milk, juice, tea, coffee, smoothie

glagol: to eat

kratka konverzacija: What is your favourite food? My favourite food is; What do you like to eat? I like to eat; Do you like…? I like/ I don’t like

pesma: Do you like broccoli?

grupne igre: In a restaurant, Silly banana, Frog jumps

 

Na prvom času deca se upoznaju sa osnovnim terminima i frazama vezanim za određenu temu. Fond od oko 20-tak novih reči biva uvežbavan kroz pesmice i igre u grupi u kojima je zastupljeno povezivanje naučenog sa slikom, zatim poređenje, povezivanje i utvrđivanje naučenog. Kao završni deo časa, planirano je odgovaranje na jednostavna pitanja vezano za obrađenu temu, što ujedno predstavlja i pripremu za naredni čas tog dana.

 

Na drugom času uspostavlja se jednostavna konverzacija između drugara. U zavisnosti od teme i sastava grupe, ona može biti u paru ili u grupi, tako da su u jedan razgovor uključeni svi. Ovaj aspekt biva obično propraćen i nekim zadatkom iz oblasti motorike – da uz odgovor ispune i neki od zadataka (Frog jumps)

Utvrđivanje pesmice uz pokret, sa ciljem da se što veći broj reči usvoji.

 

DRUGI DAN

FARM ANIMALS: cow, dog, cat, chicken, chick, duck, horse, pig, sheep, goat, turkey, donkey, rabbit, mouse

pesma: Animals on the farm

igre: Hit the target; Onomatopoeia; The last man standing

rečenice: My favourite farm animal is; This is or this is not a farm animal. Do you have a farm animals?

priča: The gingerbread man

 

Na prvom času je predviđeno obnavljanje vokabulara vezanog za temu koja je obrađivana na prethodna dva časa kao i uvođenje nove teme. Zatim se uči nova pesma i obnavljaju se prethodno naučene sa akcentom na što tačnijem izgovoru reči. Sa obogaćenim rečnikom na zadatu temu, u igri, deca dobijaju svoje uloge i učestvuju u konverzaciji, postavljaju jedni drugima pitanja i odgovaraju na njih.

 

U poslepodnevnim časovima, deca razvijaju veštinu slušanja priče – story telling. Predavač čita priču a zatim postavlja pitanja na koja deca odgovaraju. Predavač i deca zajedno učestvuju u prepričavanju priče na engleskom jeziku na takav način da deca završavaju ili dopunjuju rečenicu predavača. Ova veština je izrazito zastupljena u radu Kids Learning System-a, jer ima višestruku korist – slušanje izgovora, rečenične konstrukcije, razvoj pažnje i koncentracije kao i razvoj veštine prepričavanja i korištenja stečenog znanja.

 

TREĆI DAN

FRUITS: apple, banana, orange, peach, strawberry, kiwi, lemon, grapes, pear, raspberry, cherry, watermelon, fig, blueberry

konverzacija: Are you hungry? What is your favourite fruit? My favourite fruit is; What do you like to eat? I like to eat; Do you like…? I like/ I don’t like; eg. I like to eat apple, but I don’t like to eat grapes.

termini: tasty and delicious food

pesma: Apples and bananas

grupne igre: Grocery market; Making a fruit salad; Read my lips, Musical chairs

zagonetke

 

Obnavljajući naučeno, trećeg dana se uvodi nova tema koja se često nadovezuje na prethodnu. Takav princip omogućava da se novo gradivo nadovezuje na staro, a obnavljanje se vrši neposrednije. Učenje novih reči, fraza i izraza vezanih za novu temu opredeljeno je za ovaj čas, a interaktivne igre i pesmice su sastavni deo metodološkog pristupa usvajanja novog gradiva.

 

Čas u poslepodnevnim terminima zasniva se na odgonetanju zagonetki, koje su prilagođene nivou znanja i uzrastu, kao i učenje nove pesme.

 

ČETVRTI DAN

VEGETABLES: potato, cucumber, onion, broccoli, tomato, garlic, corn, carrot, pepper, beans

pesma: Vegetable songs

igre: Grocery market, Making a dinner, What’s missing?

recitacija: Rhyme on vegetables

priča: My favourite food

 

Fokus je na utvrđivanju i obogaćivanju rečnika. Igraju se nove interaktivne igre u kojima deca mogu da ispolje naučeno i utvrde novo gradivo. Uči se kraća recitacija, a obnavljaju naučene pesme i uči nova.

 

U drugom delu dana, predviđeno je slušanje priče. Sa već postojećim znanjem i iskustvom u veštini slušanja priče, deca već jednostavnije ulaze u dijalog postavljajući i sama pitanja vezana za priču.

 

PETI DAN

Obnavljanje, dan za igru

 

Nakon četiri dana učenja novog gradiva i savladavanja raznih veština, petog dana se obnavlja sve što je rađeno u toku radne nedelje – sve reči, fraze, pesmice, recitacije, a kroz nove dinamične igre  da bi se zadržalo interesovanje dece. Kratak film ili priča su elementi kojima završavamo jedan manji ciklus od 5 radnih dana.

 

 

je Obrazovni centar za edukaciju dece i mladih, lider u Beogradu u obrazovanju dece najmlađeg uzrasta od 1 do 7 godine. KLS je nastao nakon dugogodišnjeg rada i iskustva kao posebna grana Centra za muzičku produkciju, edukaciju i izdavaštvo Balkan Culture Heritage koji je osnovala Bojana Nikolić Petričković, etnomuzikolog i vokalni pedagog 2010. godine. KLS realizuje svoje programe na preko 60 lokacija u Beogradu. Kroz saradnju sa velikim brojem privatnih i državnih vrtića KLS godišnje edukuje oko 4000 dece i mladih.

Rani razvoj dece zauzima sve više intersovanja u svetskim naučnim krugovima. Dokazano je da je obrazovanje dece do sedme godine izuzetno važno i da ima dalekosežne posledice na kompletno sticanje kompetencija tokom čitavog školskog perioda. Nakon dugogodišnjeg rada sa najmlađima uvideli smo koliko rad sa njima može biti unapređen. Naše radionice su interaktivne, dinamične i višestruko aktiviraju dete kroz pokret, ritam, muziku, koncentraciju, kreativnost gde višestruko podstičemo dete na psiho-fizičku aktivnost i maksimalan razvoj detetovih potencijala. Aktivnosti se smenjuju na 5-6 minuta kako bi se konstantno držala pažnja dece. Znanje se stiče kroz igru i pokret koji je najvažniji za razvoj mozga dece u najranijem uzrastu. Predavači su posebno edukovani za rad sa decom najmlađeg uzrasta i poseduju dugogodišnje radno iskustvo.

• Prepodnevne aktivnosti:


– jutarnje vežbe gimnastike,
– elementarne grupne igre,
– edukativne šetnje, zanimljivosti, kulturno- istorijski sadržaji


Poslepodnevne  aktivnosti

– kreativne radionice,
– sportske igre
-štafetne igre
-poligoni spretnosti,
– slobodne aktivnosti


Večernje aktivnosti


– plesne aktivnosti
– muzičke igre
– štafetne muzičke igre,
– veče izložbi radova
– “kampovanje”
– veče bajki
– maskenbal
– modna revija
– veče frizura
– stiker žurka
– pižama žurka
– dodela diploma, žurka

Sportski tereni

Sportske aktivnosti su jako važne za razvoj svakog deteta.  Pa naša jutra počinju sportom.

Mi u Orašcu u sklopu kompleksa posedujemo sportske terene za mali fudbal, rukomet, teniski teren, dva košarkaška terena i tri odbojkaška terena. Svi tereni su montažni a podloga je tartan pa dete ne može da se povredi na betonu.

Sportski tereni su ograđeni i imaju reflektore za veče, pa često organizujemo i večernje žurke na terenima.

  •  

Smeštaj u vili

Sobe u Vili su po strukturi 1/3 i 1/4 kreveta. Sve sobe su klimatizovane, sa televizorima a  kupatilima su tuš kabine.
 
Objekat se noću zaključava, a recepcija je pokrivena 24h. Osim organizovanih grupa dece, u objektu nema drugih gostiju pa se samim tim naši vrtići osećaju domaće i potpuno bezbedno.
 
O higijeni u objektu brinemo sa posebnom pažnjom a naši svi gosti, uključujući u najmlađe, to prepoznaju.
 
Za večernje programe ili dnevna druženja grupama je na raspolaganju sala audio i video opremom. U tom prostoru  organizujemo i edukativne programe i radionice po kojima nas prepoznaju.

Lekar je u objektu prisutan 24h a obezbedili smo i mini ordinaciju opremljenu osnovnim lekovima i priborom za prvu pomoć.

Adrenalin park

Adrenalin park ” Loreanina avantura ” nalazi se u sklopu imanja i sastoji se od 10 zanimljivih prepreka bezbedne visine od 1m. 

Play Video

Kids Learning System - Video Galerija

Mediji o nama

Puno priloga je napravljeno o našem kompleksu, i video reportaža i novinskih članaka. Ovaj nam je najdraži.

BK Televizija je napravila divan prilog o Orašcu i našem kompleksu. Ponosni smo na ovu sjajnu reportažu.

A&L tours agencija

Obzirom da imamo naše smeštajne kapacitete i da nam je opredeljenje dečiji turizam, sledeći logičan korak je bio osnivanje turističke agencije.

Zašto ?

Puno je razloga, ali navešćemo najbitnije :

  1. Da bismo našim vrtićima, školama ponudili kompletnu uslugu i stali iza njih kao Licencirani Organizaot putovanja što saradnicima daje potpunu sigurnost
  2. iz želje da objekte oje radimo predstavimo sami na tržištu u pravom svetlu i ponudimo povoljnije uslove kao vlasnici kapaciteta gde grupe dolaze
  3. Kako bismo mogli da radimo Edikativne i tematske kampove prilagođe uzrastima dece koja putuju kao i celodnevne izlete

 

A&L tours živi i radi već punih pet godina, imamo sjajnu saradnju sa školama i predškolskim ustanovama a takođe se bavimo i organizacijom tematskih proslava za najmlađi uzrast a naš program Novogodišnja avantura je poznat kao jedan od najboljih programa vezanih za Novu Godinu. 

Ukoliko želite pouzdanog saradnika za organizaciju izleta, kampova, letovanja i zimovanja ili proslava, tu smo za Vas !

Pošaljite upit za ponudu